Prava i uvjeti

Općenito

Booking Istria je turistička agencija ( u daljem tekstu: www.bookingistria.com ) specijalizirana za posredovanje u iznajmljivanju privatnih vila sa bazenima, apartmanima i kućama za odmor. Booking Istria sklapa ugovore o posredovanju u pružanju usluga smještaja izravno sa vlasnicima nekretnina kako bi osigurala svojim gostima uslugu na najvišoj mogućoj razini. Sve oglašene vile, kuće za odmor i apartmani su pod ugovorom sa Booking Istriom. Poslovna filozofija društva je osigurati da gosti imaju u potpunosti opušten i ugodan boravak. Sve vile, kuće za odmor i apartmane djelatnici Booking Istria osobno provjeravaju, sami ih fotografiraju i gostima se osiguravaju točne informacije vezane za lokaciju vila, kuća za odmor i apartmana.

Ugovor o najmu koji sklopite sa Booking Istria kao posrednikom sklapate Vi kao najmoprimac ( u daljnjem tekstu: gost) sa vlasnikom vile-kuće za odmor, apartmana kao najmodavcem (u daljnjem tekstu: vlasnik). Booking Istria djeluje isključivo kao posrednik te će jedino kao posrednik i biti odgovorna. Plaćanjem akontacije za rezervaciju odabrane vile, kuće za odmor i apartmana u željenom terminu bezuvjetno pristajete na ove Opće uvjete. Nakon što Booking Istria primi uplatu akontacije za rezervaciju, gostu će poslati pisanu potvrdu rezervacije (u daljnjem tekstu: potvrda) vile, kuće za odmor ili apartmana koja će sadržavati točnu lokaciju i sve potrebne informacije za kontakt. Pisana potvrda rezervacije sa ovim Općim uvjetima čini Ugovor o najmu između gosta kao najmoprimca i vlasnika kao najmodavca. Na dan rezervacije vile, kuće za odmor ili apartmana gost mora imati najmanje 21 godinu života.

Ostvarivanje najma

Vrijeme dolaska i odlaska koje je naznačeno na potvrdi je nepromjenjivo i gost ga se mora pridržavati. Potvrda sadrži informacije o vremenu kada je vila, kuća za odmor ili apartman pripremljena za dolazak. To vrijeme je predviđeno za 16:00 sati po lokalnom vremenu. U slučaju ranijeg dolaska gost neće moći preuzeti vilu, kuću za odmor ili apartman prije nastupa vremena za dolazak naznačenog na potvrdi. Ključeve će dodijeliti vlasnik. Ključevi će se predati samo u slučaju da je plaćen puni iznos najma. Vila, kuća za odmor ili apartman se uvijek mora napustiti najkasnije do 10:00 sati ujutro na dan odlaska, te je gost dužan vratiti ključeve vlasniku. U slučaju kasnijeg odlaska od ugovorenog, gost se obvezuje platiti vlasniku sve dodatne troškove koje je imao a vlasnik ih naplaćuje na licu mjesta izravno od gosta.

Prijava gosta Gost se na osnovu zakona Republike Hrvatske obvezuje vlasniku / domaćinu vile, kuće za odmor ili apartmana dati na uvid važeću osobnu ispravu, koja sadrži osobne podatke i koji će se koristiti u svrhu prijave pri Hrvatskoj turističkoj zajednici (HTZ). Ti se podaci neće koristiti u druge svrhe. Gostu koji neće dati ni jednu vrstu važeće osobne isprave za zakonski obvezujuću turističku prijavu, može se uskratiti pristup vili, kući za odmor, apartmanu bez mogućnosti povrata uplaćenog iznosa najma za istu.

Uvjeti smještaja

U svako doba u vili, kući za odmor i apartmanu i pripadajućim prostorima najviše može biti smješten broj osoba koji je naznačen na potvrdi. Taj broj uključuje i djecu, bez obzira na njihovu dob. Od toga su isključena djeca do jedne godine starosti pod uvjetom da je njihov dolazak najavljen. Po želji gosta može se povećati broj osoba sve do maksimalnog kapaciteta vile, kuće za odmori apartmana najkasnije 3 (tri) dana prije dolaska. Tražena promjena broja gostiju mora bi podnesena pisanim putem elektroničkom poštom izravno Booking Istria. Nakon početka najma gost se obvezuje unaprijed najaviti sve posjetitelje koji mu/joj dolaze u posjet. Ukupan broj gostiju koji se nalazi u vili, kući, apartmanu ili na posjedu oko vile, kuće za odmor ili apartmana uključujući goste i posjetitelje, ne smije biti veći od maksimalnog broja gostiju koja je dopuštena bez posebne dozvole vlasnika. Ukoliko u vili, kući za odmor ili apartmanu odnosno na posjedu oko vile, kuće, apartmana boravi više ljudi od maksimalno dopuštenog broja bez dozvole vlasnika, vlasnik i/ili Booking Istria zadržavaju pravo raskinuti ugovor o najmu koji stupa na snagu odmah, bez otkaznog roka, te se gost obvezuje u roku od 2 ( dva) sata trajno napustiti vilu, kuću ili apartman sa svim osobama koje tamo borave i nema pravo od vlasnika niti od Bookinhg Istria tražiti povrat iznosa plaćenog smještaja.

U slučaju da su gosti mlađi od 25 godina, obvezuju se odmah prilikom rezervacije obavijestiti Booking Istria o točnom broju gostiju i njihovoj starosti. U tom slučaju može biti potrebno plaćanje dodatnog pologa radi osiguranja štete na imovini ili sklapanje dodatne police osiguranja od odgovornosti za štete na imovini iz točke 6. ovih uvjeta kako bi se zadržala rezervacija. Booking Istria i vlasnik zadržavaju pravo odbiti grupe mlađih gostiju od 25 godina u slučaju da Booking Istria o njihovom dolasku nije obaviještena te u tom slučaju gosti nemaju pravo na povrat plaćenog iznosa smještaja

Dopuštenje držanja kućnih ljubimaca biti će označena na web stranici Booking Istria, na web stranici svake vile, kuće za odmor i apartmana koja ih dopušta pod uvjetima predviđenim za svaku vilu, kuću i apartman posebno, koje će biti istaknuto na web stranici te pojedine vile, kuće i apartmana. Svaka dodatna naknada troškova radi čišćenja u odnosu na kućne ljubimce jasno će biti naznačena na web stranici pojedine vile, kuće za odmor i apartmana. Tijekom procesa rezervacije gost mora odabrati broj kućnih ljubimaca a dodatno zaračunavanje troškova čišćenja (ukoliko je isto predviđeno/) u odnosu na kućne ljubimce, automatski se dodaje ukupnoj cijeni najma. Nije dopušteno držati veći broj ljubimaca od broja koji je prijavljen i naveden na potvrdi. U slučaju da gost želi dovesti više od 2 (dva) ljubimca, morati će dodatno kontaktirati Booking Istria te bez pisanog pristanka neće biti dopušteno držanje više od 2 (dva) kućna ljubimca u vili, kući za odmor ili apartmanu. Vlasnici ljubimaca su odgovorni za čišćenje izmeta iza svog ljubimca te ljubimcima u niti jednom trenutku nije dopušteno boraviti na namještaju. Svaki dokaz o boravku ljubimca na namještaju može prouzročiti dodatne troškove čišćenja. Svi ljubimci moraju biti pravodobno cijepljeni protiv bjesnoće i svih drugih bolesti sukladno važećim propisima. Gostima se preporuča odgovarajuća prevencija radi zaštite ljubimaca od uobičajenih bolesti. Držanje kućnih ljubimaca u vili, kući, apartmanu je na isključivu odgovornost gosta, te vlasnici i Booking Istria ne preuzimaju nikakvu odgovornost zbog eventualne bolesti ili ozljede koju ljubimci mogu pretrpjeti tijekom boravka. Kućnim ljubimcima je strogo zabranjen pristup bazenima. U nekim vilama, kućama za odmor i apartmanima držanje kućnih ljubimaca nije dopušteno. Međutim, niti vlasnik niti Booking Istria ne mogu garantirati da prije u kući nije bilo ljubimaca odnosno da vlasnik nema kućne ljubimce. Booking Istria ne preuzima odgovornost za alergijske reakcije gostiju do kojih može doći u bilo kojoj od vila, kuća i apartmana. Ukoliko gost dovede kućnog ljubimca koji nije bio najavljen, vlasnik i /ili Boking Istria zadržavaju pravo raskinuti ugovor o najmu koji stupa na snagu odmah, bez otkaznog roka, te se gost obvezuje u roku od 2 ( dva) sata trajno napustiti vilu sa svim osobama koje tamo borave i nema pravo od vlasnika niti od Booking Istria tražiti povrat iznosa plaćenog smještaja.

Prilikom rezervacija novosagrađenih vila, kuća i apartmana gost mora biti svjestan mogućnosti da možda nije prošlo dovoljno vremena da u potpunosti u vrtu naraste travnjak, biljke, cvijeće i ostala hortikultura.

Postoji mogućnost da na području vile, kuće za odmori apartmana gosti neočekivano čuju buku koja dopire sa gradilišta, od prometa i slično. Niti vlasnik niti Booking Istria ne mogu se smatrati odgovornima za navedenu buku. U slučaju da gosti bukom i galamom ometaju javni red i mir te se niti nakon upozorenja ne stišaju, isto se može smatrati težom povredom odredbi ugovora o najmu u kojem su slučaju vlasnik i/ili Booking Istria ovlašteni raskinuti ugovor o najmu koji stupa na snagu odmah, bez otkaznog roka, te se gost obvezuje u roku od 2 (dva) sata trajno napustiti vilu, kuću za odmor ili apartman sa svim osobama koje tamo borave i nema pravo od vlasnika niti od Booking Istria tražiti povrat iznosa plaćenog smještaja.

Gost se obvezuje zbog vlastite sigurnosti saslušati upute bilo kakve vrste koje mu priopće vlasnik odnosno Booking Istria, a odnose se na upotrebu/korištenje bazena. Gost je odgovoran za korištenje bazena u bilo kojem smislu. Djeca ne smiju biti prisutna u području bazena bez nadzora odraslih. Gost koristi bazen na vlastitu odgovornost. Ukoliko se smještaj rezervira izvan ljetne sezone, postoji mogućnost da bazen ne bude u upotrebi. Imajte na umu da je korištenje hidromasažnih bazena/kada povezano sa određenim zdravstvenim rizicima te ih koristite na vlastitu odgovornost. Postoji mogućnost da voda u hidromasažnim bazenima neće biti topla sve do kasnijih večernjih sati na dan dolaska gosta. Zabranjeno je stajanje na poklopcima hidromasažnih bazena/kada. Poklopci služe za izolaciju, nisu dizajnirani i prilagođeni da podnesu težinu osobe te se vrlo lako mogu slomiti. U slučaju da se poklopac slomi gost se obvezuje izravno vlasniku nadoknaditi štetu.

Svaka vila, kuća za odmor i apartman imaju svoj kućni red koji je istaknut na vidljivom mjestu i dostupan gostu. Gosti se obvezuju pridržavati pravila kućnog reda. Ukoliko se gosti ne pridržavaju pravila kućnog reda, isto se može smatrati težom povredom odredbi ugovora o najmu u kojem su slučaju vlasnik i/ili Booking Istria ovlašteni raskinuti ugovor o najmu koji stupa na snagu odmah, bez otkaznog roka, te se gost obvezuje u roku od 2 (dva) sata trajno napustiti vilu, kuću za odmor ili apartman sa svim osobama koje tamo borave i nema pravo od vlasnika niti od Booking Istria tražiti povrat iznosa plaćenog smještaja.

Cijene i plaćanja

Osim ukoliko drugačije nije naznačeno, sve su cijene navedene u Eurima po vili, kući za odmor i apartmanu po tjednu. Naplata kreditnim karticama se vrši u Eurima. Rezervacija je obvezujuća te se prilikom rezervacije traži plaćanje akontacije u iznosu od 30% od ugovorene cijene smještaja nakon čega je rezervacija potvrđena, sklopljen je ugovor sa vlasnikom te su prihvaćeni ovi Opći uvjeti, koji su sastavni dio Ugovora o najmu vile, kuće ili apartmana. Nakon dovršetka postupka rezervacije i plaćanja Booking Istria će putem elektroničke pošte poslati pisanu potvrdu rezervacije koja sadrži sve potrebne informacije o smještaju te uz ove Opće uvjete predstavlja Ugovor o najmu vile, kuće za odmor ili apartmana sklopljen sa vlasnikom uz posredovanje agencije Booking Istria. Ugovor o najmu se smatra sklopljenim u trenutku kad Booking Istria primi uplaćeni iznos akontacije. U slučaju da se uplata ne izvrši u roku od 3 (tri) dana od dana rezervacije, Ugovor o najmu se smatra raskinutim te je Booking Istria ovlaštena, bez posebne obavijesti gostu, sklopiti novi Ugovor o najmu sa drugim gostom. Troškovi vode, plina, električne energije i interneta te posteljina, ručnici, kuhinjske krpe, završno čišćenje interijera, održavanje bazena i eksterijera, prijava boravka i boravišna pristojba kao i porez na dodanu vrijednost uključeni su u cijenu najma smještaja. Sva plaćanja trebaju biti izvršena u Eurima, te postoji mogućnost da dođe do razlike u naplaćenom iznosu u eurima zbog razlike u tečaju između službenog tečaja i tečaja kreditne institucije gosta. Booking Istria ne može biti odgovorna za tečajne razlike ili naknade drugih bankovnih institucija. Za plaćanje ostatka (70% ugovorene cijene smještaja) su dozvoljene sve metode plaćanja kao i za uplatu akontacije. Plaćanje treba izvršiti najkasnije do 30 dana prije dolaska u vilu, kuću za odmor ili apartman kako bi Booking Istria imala dovoljno vremena za prosljeđivanje uplate vlasniku. U slučaju otkazivanja rezervacije sve uplate koje su izvršene prema Booking Istria nisu povratne iz razloga što Booking Istria prema ugovoru sa vlasnicima vila, kuća za odmor i apartmana uplate prosljeđuje vlasnicima.

Za rezervacije koje su izvršene 30 dana ili više prije početka razdoblja najma, primjenjivati će se sljedeći uvjeti: a) akontacija od 30 % od ukupno ugovorene cijene smještaja dospijeva ODMAH na naplatu ukoliko je odabrana metoda plaćanja putem kreditne kartice ili pay pal. Ukoliko je odabrano plaćanje putem bankovnih transfera plaćeni iznos akontacije Booking Istria mora primiti u roku od 3 ( tri) dana; b) ostatak od 70 % od ukupno ugovorene cijene smještaja dospijeva na naplatu najkasnije 30 (trideset) dana prije početka perioda najma ukoliko se plaćanje vrši putem kreditnih kartica, bankovnog transfera ili putem Pay Pala. Ukoliko je izabrano plaćanje u gotovom novcu (u vilama, kućama za odmor i apartmanima kod kojih je ta mogućnost dozvoljena, što je naznačeno na web stranici te vile, kuće i apartmana na www.bookingistria.com ) ostatak od 70 % dopijeva na naplatu odmah po dolasku gosta te je gost u obvezi odmah platiti ostatak izravno vlasniku. U samoj vili, kući ili apartmanu ne postoji mogućnost plaćanja elektronskim putem (kreditne kartice/ Pay Pal).

Gost se obvezuje izvršiti plaćanja u rokovima i na način opisan u ovoj točki Općih uvjeta. Ukoliko se gost ne pridržava rokova dospijeća plaćanja, takvo ponašanje se smatra teškim kršenjem ugovornih obveza te se Ugovor o najmu smatra raskinutim bez otkaznog roka i Booking Istria nije dužna o istome obavijestiti gosta. Booking Istria će, iako nije u obvezi, u skladu sa svojom poslovnom politikom posebnog uvažavanja svojih gostiju, prije raskidanja ugovora ukoliko je moguće, istome gostu poslati obavijest kao podsjetnik na obvezu plaćanja uz primjeren rok za ispunjenje. Prilikom raskida Ugovora o najmu sve izvršene uplate prema Booking Istria nisu povratne.

Otkazivanje rezervacije

Sklopljeni Ugovor o najmu se može otkazati samo pisanim putem (e-mailom). Otkaz se primjenjuje samo od dana od kada je Booking Istria takav otkaz primila i samo pod uvjetima iz ove točke.

U slučaju otkaza Ugovora o najmu, zadržavaju se sve primljene uplate do dana otkaza i gost nema pravo na povrat istih.

U slučaju da gost može pronaći drugog gosta sebi u zamjenu u istom razdoblju, za istu cijenu i pod istima uvjetima, Booking Istria će odmah po pisanom primitku svih potrebnih podataka o novom gostu izvršiti prijenos Ugovora o najmu na novog gosta te će mu poslati o tome pisanu potvrdu. Već primljeni iznosi cijene smještaja po prenesenom ugovoru zadržava Booking Istria, a novi gost je u obvezi platiti ostatak do pune cijene smještaja, ovisno o već ranije odabranom načinu plaćanja koji je sastavni dio ugovora.

Naknadna promjena vile, kuće za odmor ili apartmana nije moguća te se zadržavaju sve primljene uplate iz razloga što Booking Istria kao posrednik, ima sa vlasnicima vila, kućaza odmor i apartmana (koji su razne fizičke ili pravne osobe) sklopljen Ugovor o posredovanju u pružanju usluga smještaja, te se prilikom rezervacije izdaje račun, plaća porez i uplaćuje novac vlasniku.

Polog za slučaj štete

Gost se obvezuje, ukoliko nema ugovorenu policu osiguranja od odgovornosti za štete na imovini iz točke 6. ovih uvjeta, prilikom dolaska u vilu,kuću za odmor ili apartman vlasniku ostaviti polog u gotovom novcu radi osiguranja za eventualne počinjene štete. Visina iznosa pologa, kojeg je gost dužan položiti vlasniku prilikom dolaska, biti će naznačena u pisanoj potvrdi rezervacije. Polog služi kao osiguranje vlasniku za počinjene štete na vili, kući za odmor ili apartmanu i vlasnik se, u slučaju štete ima pravo naplatiti iz pologa. U slučaju da je počinjena šteta veća od iznosa položenog pologa, gost je obvezan vlasniku nadoknaditi puni iznos štete. Ukoliko nije počinjena nikakva šteta na vili, kući za odmor ili apartmanu vlasnik se obvezuje položeni iznos pologa vratiti gostu prilikom preuzimanja ključeva pri odlasku gosta.

U slučaju štete

Gost se obvezuje prema unajmljenoj vili, kući za odmorili apartmanu ponašati se odgovorno sa odgovarajućom pažnjom. Obveza je gosta vratiti vilu, kuću ili apartman u stanju u kakvom ju je primio/la. Za bilo kakvu nanesenu štetu gost odgovara izravno vlasniku. Ukoliko gost nema ugovoreno osiguranje, vlasnik se ima pravo naplatiti do iznosa stvarne štete iz položenog pologa. Ukoliko iznos pologa nije dostatan za pokriće štete gost se obvezuje platiti izravno vlasniku razliku do punog iznosa štete. Namjerno oštećenje imovine ili narušavanje javnog reda i mira smatra se težom povredom odredbi ugovora o najmu u kojem su slučaju vlasnik i/ili Booking Istria ovlašteni raskinuti ugovor o najmu koji stupa na snagu odmah, bez otkaznog roka, te se gost obvezuje u roku od 2 (dva) sata trajno napustiti vilu, kuću za odmor ili apartman sa svim osobama koje tamo borave i nema pravo od vlasnika niti od Booking Istria tražiti povrat iznosa plaćenog smještaja. Gost se obvezuje nastanak bilo kakve štete na vili, kući ili apartmanu ili posjedu okovile, kuće ili apartmana za vrijeme razdoblja najma odmah prijaviti vlasniku. Prilikom odlaska gosta a prije predaje ključeva, gost se obvezuje pregledati sa vlasnikom vilu, kuću ili apartman i posjed oko istih. U slučaju da nije počinjena nikakva šteta vlasnik se obvezuje gostu, ukoliko ga je primio, vratiti položeni iznos pologa a u slučaju počinjenja štete ako gost ima ugovoreno osiguranje gost se obvezuje postupiti sukladno uvjetima osiguranja. Štetom se može smatrati i potreba za dodatnim čišćenjem zbog posebno lošeg stanja u kojem je gost vratio vilu, kuću ili apartman vlasniku, te vlasnik ima pravo tu štetu naplatiti iz depozita za štete ili zatražiti trenutno plaćanje ukoliko gost ima ugovorenu policu osiguranja od odgovornosti za štete na imovini. Booking Istria ne snosi nikakvu odgovornost za eventualno prouzročene štete prema vlasniku niti prema gostu ukoliko vlasnik ne želi vratiti depozit. Sve eventualne sporove će vlasnik i gost rješavati međusobno bez Booking Istria koja ne snosi nikakvu odgovornost.

Dodatne usluge

Upotreba telefona nije uključena u cijenu smještaja nego se može ugovoriti izravno sa vlasnikom ukoliko postoji mogućnost. Način obračuna potrošnje telefona je predmet sporazuma gosta i vlasnika. Ukoliko se ugovori upotreba telefona kao dodatna usluga vlasnik ima pravo tražiti od gosta polaganje većeg iznosa pologa iz točke 5. ovih uvjeta od iznosa naznačenog na potvrdi.

Ukoliko gost ima nekih posebnih zahtjeva koji nisu uključeni u cijenu smještaja (kao npr. kuhari, konobari, određena hrana i sl.) isti će mu ukoliko postoji mogućnost biti ispunjeni od strane vlasnika ili treće osobe. Dodatne usluge je potrebno unaprijed najaviti putem elektroničke pošte kako bi bile, ukoliko postoji mogućnost, ispunjene na najkvalitetniji način. Booking Istria ne pruža dodatne usluge niti ih naplaćuje nego samo pomaže prilikom njihova dogovaranja te se Booking Istria ne može smatrati odgovorna za kvalitetu usluga pruženih od trećih strana.

Oštećenja, prigovori i popravak

Ukoliko gost prilikom preuzimanja vile, kuće za odmor ili apartmana uoči nedostatno čišćenje, štetu ili druge neispravnosti na kući vili ili u apartmanu ili ima prigovore druge vrste isti će bez odgode a najkasnije u roku od 24 sata uputiti prigovor. Prigovori glede čišćenja upućuju se odmah. Prigovor se upućuje izravno vlasniku vile, kuće za odmor ili apartmana odnosno njegovom ovlaštenom predstavniku. Ukoliko prigovor ne bude riješen na zadovoljavajući način za gosta, gost će izravno kontaktirati Booking Istria putem telefona ili elektronske pošte kako bi se na zadovoljavajući način otklonio prigovor. Pisani prigovori se dostavljaju na adresu elektroničke pošte office@bookingistria.com Obveza je gosta da, u skladu sa svojim mogućnostima, pokuša izbjeći nastanak štete odnosno njezino pogoršanje te da doprinese nastojanju da bilo kakav gubitak za vlasnika bude što manji. U slučaju isticanja bilo kakve vrste prigovora gost se obvezuje ostaviti vlasniku primjeren rok za otklanjanje prigovora. Booking Istria je prilikom sklapanja ugovora sa vlasnikom provjerila stanje objekta te nije odgovorna za eventualna naknadna odstupanja od pruženih informacija navedenih na web stranici. Odlazak gosta iz vile,kuće ili apartmana prije isteka predviđenog najma i bez prethodne obavijesti i dogovora sa Booking Istria biti će na rizik i trošak gosta te Booking Istria ne snosi nikakvu odgovornost. Ukoliko gost ne ostavi vlasniku objekta primjereni rok za otklanjanje nedostataka u smislu popravka štete ili preseljenja u drugu vilu, kuću ili apartman gubi na njih pravo te u tom slučaju ne može raskinuti sklopljeni ugovor o najmu. Gostu isključivo vlasnik odgovara za eventualnu izravnu imovinsku štetu. Niti Booking Istria niti vlasnik se ne mogu smatrati odgovornim za bilo koji oblik neimovinske štete u obliku povrede prava osobnosti.

Tehnička oprema smještaja

Vile, kuće za odmor i apartmani sadrže sve potrebne uređaje, tehničku opremu i ostale pogodnosti koje osiguravaju gostu ugodan boravak. Vlasnik je u obvezi osigurati ispravnost svih uređaja u smještaju. U slučaju neispravnosti ili kvara bilo kojeg uređaja gost će obavijestiti vlasnika i/ili Booking Istria o nastaloj situaciji kako bi Booking Istria mogla tražiti od vlasnika da organizira popravak i otkloni kvar čim je prije to moguće. Vlasnik se obvezuje u razumnom roku otkloniti prijavljene kvarove. Za kvarove vlasnik odgovara izravno gostu a Booking Istria će učiniti sve što je moguće da se kvarovi odnosno drugi nedostaci poprave i otklone u što kraćem roku.

Booking Istria kao posrednik

Booking Istria je turistička agencija koja pruža usluge posredovanja u najmu vila, kuća za odmor i apartmana temeljem ugovora o posredovanju u pružanju usluga smještaja sklopljenog sa vlasnicima smještaja i nije vlasnik istih. Vlasnik se ugovorom sa Booking Istria obvezao na davanje istinitih i potpunih informacija o smještaju stoga snosi potpunu odgovornost prema gostu. Ukoliko se suprotno očekivanjima Booking Istria rezervacija smještaja ne može dovršiti zbog razloga koji su izvan kontrole Booking Istria, primjerice zbog prodaje na temelju sudskog naloga ili zbog grubog kršenja ugovora od strane vlasnika ili nečeg sličnog, Booking Istria je ovlaštena otkazati rezervaciju te će ugovoreni iznos koji je već plaćen od strane gosta istom vratiti bez odgode. Kao alternativu i na temelju izbora gosta, Booking Istria može ponuditi gostu drugu, sličnu vilu, kuću za odmor ili apartman i za istu cijenu.

Izvanredni događaji

U slučaju da se sklopljeni ugovor o najmu ne može ispuniti odnosno njegovo ispunjenje postane znatno otežano zbog više sile (npr. rat, prirodna katastrofa, ekološka katastrofa, epidemije, zatvaranje granica, štrajk i slična viša sila) koja se nije mogla predvidjeti u vrijeme sklapanja ugovora o najmu, Booking Istria i vlasnik mogu raskinuti ugovor o najmu budući da se niti Booking Istria niti vlasnik ne mogu smatrati odgovornim u gore navedenim slučajevima.

Završne odredbe i nadležnost

Booking Istria nije odgovorna za fotografske greške i pogreške kod ispisa pisane potvrde.

Booking Istria prenosi sve informacije o vilama, kućama za odmor i apartmanima putem web stranice i nastoji pružiti što je moguće točnije i ažurnije informacije koje prikuplja od vlasnika smještaja. Isključiva odgovornost za davanje točnih i potpunih informacija o smještaju je na vlasniku te se Booking Istria ne može smatrati odgovornom u slučaju netočnih, nepotpunih ili pogrešnih informacija.

Svaka poslovna upotreba informacija objavljenih na web stranici www.bookingistria.com , uključujući i bilo kakvu djelomičnu ili potpunu reprodukciju, predstavlja povredu autorskih prava te je zakonom zabranjena.

U slučaju povrede odredbi ovog ugovora o najmu vlasnik (nakon konzultacija sa Booking Istria) i/ili Booking Istria su ovlašteni raskinuti ugovor o najmu koji stupa na snagu odmah, bez otkaznog roka, te se gost obvezuje u roku od 2 (dva) sata trajno napustiti smještaj sa svim osobama koje tamo borave i nema pravo od vlasnika niti od Booking Istria tražiti povrat iznosa plaćenog smještaja

Opći uvjeti poslovanja sastavljeni na hrvatskom jeziku te su kao takvi mjerodavni.

Ugovorne strane će bilo kakve eventualne sporove nastojati riješiti dogovorno i sporazumno. U slučaju bilo kakvog spora nadležan je sud u Pazinu i primjenjuje je se pravo Republike Hrvatske.

Sign In